Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich

Witam jestem studentką Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Prowadzę badania do pracy magisterskiej nt. gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ankieta jest anonimowa i służy jedynie do celów naukowych, dlatego też proszę o rzetelne i szczere odpowiedzi.

1. Jest Pani wychowawcą:

Wybierz jedną odpowiedź

2. Gdzie zlokalizowana jest placówka, w której Pani pracuje?

Wybierz jedną odpowiedź

3. Jakiej wielkości jest placówka, w której Pani pracuje?

Wybierz jedną odpowiedź

4. 4.Czy zgadza się Pani ze zmianą systemu oświaty, zgodnie z którą 6-latki staną się uczniami klas pierwszych szkół podstawowych?

Wybierz jedną odpowiedź

5. Czy i w jakim stopniu według Pani dzieci sześcioletnie przygotowane są do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej?

Wybierz jedną odpowiedź

6. Czy polska szkoła podstawowa jest dostatecznie przygotowana do przyjęcia sześciolatków do klasy pierwszej?

Wybierz jedną odpowiedź

7. 7.Jak ocenia Pani przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole z poszczególnych obszarów?

Bardzo dobrze Dobrze Wystarczająco Niedostatecznie
rozwijanie mowy i myślenia
kształtowania pojęć matematycznych
artystyczno - techniczny
przygotowanie do pisania
umuzykalnienie
rozwój fizyczny
udział w życiu społeczności szkolnej
Zaznacz przynajmniej jeden w wierszu

8. Z jakimi sferami według Pani dzieci sześcioletnie mają największy problem?

Pole jest wymagane

9. Czy zgodnie z Pani doświadczeniem dzieci sześcioletnie w klasie pierwszej przejawiały niedojrzałość w którejkolwiek z następujących sfer: intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej, społecznej? Proszę wymienić, czym odznaczała się ta niedojrzałość.

Pole jest wymagane

10. Czy zauważyła Pani znaczące różnice w funkcjonowaniu dzieci sześcioletnich i ich siedmioletnich kolegów?

Wybierz jedną odpowiedź

11. Czy dostrzega Pani zależności pomiędzy dojrzałością szkolną a którymś z podanych czynników - płeć dziecka, sytuacja materialna rodziny, struktura rodziny, posiadane rodzeństwo, miejsce zamieszkania dziecka (miasto, wieś) lub inne? Z czego mogą one wynikać? .

Pole jest wymagane

12. Czy przeprawadza Pani badanie dojrzałości szkolnej wśród swoich uczniów?

Wybierz jedną odpowiedź

13. Jeśli przeprowadza Pani badanie gotowości szkolnej, z jakich narzędzi diagnostycznych korzysta Pani, jeśli przeprowadza Pani badanie dojrzałości szkolnej?

Pole jest wymagane

14. Czy według posiadanej przez Panią wiedzy rodzice, którzy w ostatnich latach posłali swoje sześcioletnie dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, przy podejmowaniu decyzji o tym zasięgali porad poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Wybierz jedną odpowiedź

15. Czy Pani zdaniem dziecko, które ukończyło przedszkole jest lepiej przygotowane do nauki szkolnej niż dziecko uczęszczające jedynie do klasy "0" szkoły podstawowej?

Wybierz jedną odpowiedź

16. Czy Pani zdaniem przedszkole sprzyja rozwojowi intelektualnemu, społeczno-emocjonalnemu i fizycznemu dziecka?

Wybierz jedną odpowiedź

17. Czy uważa Pani, że odpowiednie działania pedagogiczne są w stanie wspomóc kształtowanie się dojrzałości szkolnej dziecka?

Wybierz jedną odpowiedź