POSTAWY PIELĘGNIAREK WOBEC ŚMIERCI PACJENTA

Szanowni Państwo,

Nazywam się Anna Reczyńska, jestem pielęgniarką, absolwentką PUM, studentką studium doktoranckiego na PUM. Przekazuje Państwu ankietę na temat: Postaw pielęgniarek wobec śmierci pacjenta. Badania mają na celu przybliżenie postaw pielęgniarek wobec śmierci oraz ocenę metod radzenia sobie ze stresem.
Kwestionariusz ankiety jest anonimowy, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do badań naukowych w ramach pracy doktoranckiej. Udział w badaniach jest dobrowolny i istnieje możliwość rezygnacji z udziału na każdym jego etapie.

Ankieta składa się z dwóch części: pierwszej- autorskiej oraz drugiej- skal oceniających różne aspekty zdrowia psychicznego oraz radzenia sobie z emocjami. Prawidłowe odpowiedzi proszę zaznaczać krzyżykiem. Ankieta zawiera zarówno pytania zamknięte jak i otwarte.

CZĘŚĆ METRYCZKOWA

1. 1. Wiek

Pole jest wymagane

2. 2. Płeć

Wybierz jedną odpowiedź

3. 3. Status cywilny

Wybierz jedną odpowiedź

4. 4. Obecne miejsce zamieszkania (kraj)

Pole jest wymagane

5. 5. Obecne miejsce zamieszkania

Wybierz jedną odpowiedź

6. 6. Wykształcenie

Wybierz jedną odpowiedź

7. 7. Staż pielęgniarski ( ile lat ma Pan/Pani prawo wykonywania zawodu pielęgniarki):

Pole jest wymagane

8. 8. Staż pracy ( ile lat pracuje Pani/ Pan w zawodzie)

Pole jest wymagane

9. 9. Obecne miejsce pracy. Jeżeli zaznaczysz "Szpital", koniecznie odpowiedz na pytanie nr 11 [pytanie wielokrotnego wyboru]:

Zaznacz przynajmniej jeden

10. 11. Jeśli w pyt. 10 odpowiedział/a Pan/i "INNE" lub "SZPITAL" proszę napisać jaki oddział/ jakie miejsce

Pole jest wymagane

11. 11. Wyznanie/ religia

Pole jest wymagane

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

12. 12. Czy pamięta Pan/i pierwsze zetknięcie ze śmiercią pacjenta?

Wybierz jedną odpowiedź

13. 13. Jakie emocje towarzyszą Pan/i w obliczu umierania i śmierci pacjentów [pytanie wielokrotnego wyboru]?

Zaznacz przynajmniej jeden

14. 14. W jaki sposób przeżywa Pan/i zgon pacjenta?

Wybierz jedną odpowiedź

15. 15. Co wpływa na postawę wobec śmierci chorego [pytanie wielokrotnego wyboru]

Zaznacz przynajmniej jeden

16. Jeśli w pyt. 15 odpowiedział/a Pan/i "INNE" to co wpływa na Pani/a postawę wobec śmierci chorego?

Pole jest wymagane

17. 16. Reakcje na zgon pacjenta. Koniecznie odpowiedz na każdy punkt tego pytania.

nigdy rzadko czasami często zawsze
Przyjmuję ze spokojem
Jestem zła/ zły na panującą w świecie niesprawiedliwość
Jestem smutna/y, przygnębiona/y
Modlę się
Odczuwam niechęć do wykonywanego zawodu
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

18. 17. Czy odczuwa Pan/i lęk przed śmiercią [pytanie wielokrotnego wyboru]?

Zaznacz przynajmniej jeden

19. 18. Czy można się przyzwyczaić do śmierci pacjentów?

Wybierz jedną odpowiedź

20. 19. Jaki jest Pan/i kontakt z pacjentem umierającym [pytanie wielokrotnego wyboru]:

Zaznacz przynajmniej jeden

21. 20. Co sprawia Pan/i problemy w związku z opieką nad chorym u kresu jego życia [pytanie wielokrotnego wyboru]?

Zaznacz przynajmniej jeden

22. 21. Jeśli w pyt. 20 odpowiedział/a Pan/i "Inne", to co sprawia Pani/u problem w związku z opieką nad chorym u kresu życia?

Pole jest wymagane

23. 22. Jak śmierć chorego wpływa na postrzeganie przez Pana/ią własnej śmierci [pytanie wielokrotnego wyboru]?

Zaznacz przynajmniej jeden

24. 23. Jakie są Pana/i sposoby radzenia sobie ze stresem związanym ze śmiercią pacjenta [pytanie wielokrotnego wyboru]?

Zaznacz przynajmniej jeden

25. 24. Jeśli w pyt. 23 odpowiedział/a Pan/i "INNE" to jakie są pozostałe metody radzenia sobie ze stresem związanym ze śmiercią chorego?

Pole jest wymagane

26. 25. Jakich postaw i wartości uczy Pana/ Pani śmierć pacjenta [pytanie wielokrotnego wyboru]?

Zaznacz przynajmniej jeden

KWESTIONARIUSZ CISS

Poniższe zadania opisują różne reakcje ludzi na trudne, przykre, stresujące sytuacje. Proszę zaznaczyć jedną z odpowiedzi przy każdym stwierdzeniu. Określi to sposób, jak bardzo Pan/i się angażuje w te czynności, gdy znajduje się Pan/i w trudnej, przykrej, stresującej sytuacji.

27.

Nigdy Bardzo rzadko Czasami Często Bardzo często
1, Lepiej planuję czas
2. Koncentruje się na problemie i zastanawiam się jak mogę go rozwiązać
3. Myślę o czasach gdy było mi lepiej
4. Staram się przebywać z innymi ludźmi
5. Oskarżam się o zwlekanie
6. Robię to co uważam za najlepsze
7. Jestem skupiona(y) na swoich dolegliwościach fizycznych
8. Winię siebie że wpadłem w taką sytuację
9. Włóczę się po sklepach
10. Ustalam co w danej sytuacji jest najważniejsze
11. Staram się zasnąć
12. Objadam się ulubioną potrawą
13. Niepokoję się że sobie nie poradzę
14 Staję się bardzo napięty(a)
15. Myślę o tym, jak rozwiązywałem(am) podobne problemy w przeszłości
16. Wmawiam sobie, że to w rzeczywistości nie dzieje się mnie
17. Winię siebie, że zbyt się tym przejmuję
18. Idę coś zjeść na mieście
19. Staję się bardzo przygnębiony(a)
20. Kupuję sobie coś
21. Wyznaczam sobie kierunek działania i postępuję zgodnie z nim
22. Obwiniam siebie za to że nie wiem co zrobić
23. Idę się zabawić
24. Staram się zrozumieć sytuację
25. Zastygam w bezruchu i nie wiem co robić
26. Podejmuję natychmiast właściwe działanie
27. Analizuję sytuację i uczę się na własnych błędach
28. Żałuję że nie mogę zmienić tego co się stało lub tego co odczuwałem w związku z tym
29. Odwiedzam przyjaciela
30. Spędzam czas z bliską osobą
31.Wychodzę na spacer
32. Wmawiam sobie że to się nigdy nie powtórzy
33. Skupiam się na swoich ogólnych brakach
34. Rozmawiam z kimś kogo sobie cenię
35. Analizuję problem zanim zacznę działać
36. Dzwonię do kolegi lub koleżanki
37. Zmieniam kolejność spraw do załatwienia
38. Oglądam film
39. Wpadam w złość
40. Dążę do kontrolowania sytuacji
41. Podejmuję dodatkowy wysiłek, aby załatwić sprawę
42. Podchodzę do problemu z różnych stron
43. Robię sobie wolne by uciec od problemu
44. Wyładowuje się na innych
45. Wykorzystuje sytuację aby udowodnić że potrafię tego dokonać
46. Staram się tak zorganizować sprawy aby zapanować nad sytuacją
47. Oglądam telewizję
48. Martwię się jak sobie z tym poradzę
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

CECS

Wczuwając się w stan opisany w trzech poniższych zdaniach należy w każdej kolejności z siedmiu odpowiedzi zaznaczyć odpowiednią , jak na ogół się Pan/i zachowuje.

28. KIEDY JESTEM ROZGNIEWANY TO:

Prawie nigdy Rzadko Czasem Prawie zawsze
Jestem cicho
Okazuję to
Tłumię gniew
Mówię to co czuję
Unikam robienia scen
Tłumię swoje emocje
Ukrywam swoje zirytowanie
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

29. KIEDY CZUJĘ SIĘ NIESZCZĘŚLIWSZY (PRZYGNĘBIONY) TO:

Prawie nigdy Rzadko Czasem Prawie zawsze
Robię coś, aby to zmienić
Ukrywam swoje przygnębienie
Robię dobrą minę do złej gry
Jestem cicho
Pokazuję innym co czuję
Tłumię swoje emocje
Tłumię swoje przygnębienie
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

30. KIEDY JESTEM PRZESTRASZONY (ZATRWOŻONY) TO:

Prawie nigdy Rzadko Czasem Prawie zawsze
Pokazuję innym co czuję
Jestem cicho
Nic na ten temat nie mówię
Opowiadam innym wszystko na ten temat
Mówię to co czuję
Tłumię swój strach
Tłumię swoje uczucia
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

OGÓLNY KWESTIONARIUSZ ZDROWIA (GHQ-30)

Analizując swoje samopoczucie/ zdrowie z ostatnich miesiący, proszę ustosunkować się do podanych stwierdzeń.

31. Czy ostatnio:

lepiej niż zwykle tak jak zwykle mniej niż zwykle dużo mniej niż zwykle
Jest Pani w stanie skupić się nad tym, co Pani robi?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

32. Czy ostatnio:

zupełnie nie nie mniej niż zwykle trochę mniej niż zwykle dużo mniej niż zwykle
Z powodu zmartwień mniej Pani spała?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

33. Czy ostatnio:

bardziej niż zwykle tak jak zwykle mniej niż zwykle znacznie mniej użyteczna
Czuje Pani, że odgrywa Pani znaczącą i pożyteczną rolę w swoim otoczeniu?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

34. Czy ostatnio:

bardziej niż zwykle tak jak zwykle mniej niż zwykle znacznie mniej zdolna
Czuła się Pani zdolna do podejmowania różnych decyzji?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

35. Czy ostatnio:

zupełnie nie nie bardziej niż zwykle trochę bardziej niż zwykle znacznie bardziej niż zwykle
Odczuwa Pani ciągłe obciążenie?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

36. Czy ostatnio:

potrafię lepiej niż zwykle potrafię tak jak zwykle potrafię mniej niż zwykle potrafię znacznie mniej niż zwykle
Czuje Pani, że nie potrafi Pani pokonać trudności?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

37. Czy ostatnio:

bardziej niż zwykle tak jak zwykle mniej niż zwykle znacznie mniej niż zwykle
Była Pani w stanie cieszyć się zwyczajnymi, codziennymi sprawami?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

38. Czy ostatnio:

lepiej niż zwykle tak jak zwykle mniej niż zwykle znacznie mniej niż zwykle
Potrafiła Pani radzić sobie ze swoimi problemami?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

39. Czy ostatnio:

zupełnie nie nie bardziej niż zwykle trochę bardziej niż zwykle znacznie bardziej niż zwykle
Czuje się Pani nieszczęśliwa i przygnębiona?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

40. Czy ostatnio:

zupełnie nie nie bardziej niż zwykle trochę bardziej niż zwykle znacznie bardziej niż zwykle
Utraciła Pani wiarę w siebie?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

41. Czy ostatnio:

zupełnie nie nie bardziej niż zwykle trochę bardziej niż zwykle znacznie bardziej niż zwykle
Uważa Pani siebie za osobę bezwartościową?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

42. Czy ostatnio:

bardziej niż zwykle tak jak zwykle mniej niż zwykle znacznie mniej niż zwykle
Czuje się Pani wystarczająco szczęśliwa, biorąc wszystko pod uwagę?
Zaznacz przynajmniej jeden w wierszu

43. Czy ostatnio:

lepiej niż zwykle tak jak zwykle trochę mniej niż zwykle znacznie mniej niż zwykle
Potrafi Pani być ciągle w ruchu i mieć zajęcie?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

44. Czy ostatnio:

częściej niż zwykle tak jak zwykle trochę rzadziej niż zwykle Znacznie rzadziej niż zwykle
Wychodziła Pani z domu tak często jak zazwyczaj?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

45. Czy ostatnio:

lepiej niż zwykle tak jak zwykle gorzej niż zwykle znacznie gorzej
Uważa Pani, że ogólnie dobrze Pani sobie radzi?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

46. Czy ostatnio:

bardzo zadowolona tak jak zwykle mniej zadowolona niż zwykle znacznie mniej zadowolona
Jest Pani zadowolona z tego, jak wywiązuje się Pani ze swoich obowiązków?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

47. Czy ostatnio:

zupełnie nie nie więcej niż zwykle trochę więcej niż zwykle dużo więcej niż zwykle
Bardzo Pani się wszystkim przejmuje?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

48. Czy ostatnio:

zupełnie nie nie bardziej niż zwykle trochę bardziej niż zwykle dużo bardziej niż zwykle
Uważa Pani, że wszystko Panią przytłacza?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

49. Czy ostatnio:

zupełnie nie nie więcej niż zwykle trochę więcej niż zwykle dużo więcej niż zwykle
Odczuwa Pani obawy i zdenerwowanie przez cały czas?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

50. Czy ostatnio:

zupełnie nie nie bardziej niż zwykle trochę bardziej niż zwykle znacznie bardziej niż zwykle
Czasami nie mogła Pani nic robić z powodu skłonności do obaw?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

51. Czy ostatnio:

zupełnie nie nie bardziej niż zwykle trochę bardziej niż zwykle znacznie bardziej niż zwykle
Pani sen był niespokojny i zaburzony?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

52. Czy ostatnio:

lepiej niż inni tak jak inni gorzej niż inni znacznie gorzej niż inni
Radzi Pani sobie tak, jak większość ludzi radziłaby sobie na Pani miejscu?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

53. Czy ostatnio:

bardziej niż zwykle tak jak zwykle mniej niż zwykle znacznie mniej niż zwykle
Jest Pani zdolna odczuwać serdeczność i miłość do bliskich sobie osób?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

54. Czy ostatnio:

łatwiej niż zwykle tak jak zwykle trudniej niż zwykle znacznie trudniej niż zwykle
Łatwo Pani nawiązuje i utrzymuje przyjacielskie stosunki z innymi ludźmi?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

55. Czy ostatnio:

więcej niż zwykle tak jak zwykle mniej niż zwykle znacznie mniej niż zwykle
Spędza Pani dużo czasu rozmawiając z ludźmi?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

56. Czy ostatnio:

zupełnie nie tak jak zwykle trochę bardziej niż zwykle znacznie bardziej niż zwykle
Widzi Pani życie jako ciągłą walkę?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

57. Czy ostatnio:

zupełnie nie nie bardziej niż zwykle trochę bardziej niż zwykle znacznie bardziej niż zwykle
Odczuwała Pani lęk lub panikę bez istotnego powodu?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

58. Czy ostatnio:

zupełnie nie nie bardziej niż zwykle trochę bardziej niż zwykle znacznie bardziej niż zwykle
Czuła Pani, że życie jest całkowicie beznadziejne?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

59. Czy ostatnio:

bardziej niż zwykle tak jak zwykle mniej niż zwykle znacznie mniej spokojna
Jest Pani spokojna o swoją dobrą przyszłość?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

60. Czy ostatnio:

zupełnie nie nie bardziej niż zwykle trochę bardziej niż zwykle znacznie bardziej niż zwykle
Czuje Pani, że nie warto żyć?
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu

NEO –FFI

61. Proszę o ustosunkowanie się do stwierdzeń:

zdecydowanie nie zgadzam się nie zgadzam się nie mam zdania zgadzam się zdecydowanie zgadzam się
1. Nie należę do osób stale martwiących się.
2. Lubię mieć wielu ludzi wokół siebie.
3. Nie lubię tracić czasu na marzenia.
4. Staram się być uprzejmy(a) dla każdego, kogo spotykam.
5. Utrzymuję swoje rzeczy w porządku i czystości.
6. Często czuję się gorszy(a) od innych.
7. Łatwo mnie rozśmieszyć.
8. Gdy raz znajdę właściwy sposób na robienie czegoś, trzymam się go.
9. Często popadam w konflikty z rodziną i współpracownikami.
10. Potrafię skutecznie mobilizować się, aby załatwiać sprawy o czasie.
11. Kiedy znajduję się pod wpływem silnego stresu, to czasami czuję się tak, jakbym miał(a) się rozpaść na kawałki.
12. Nie zaliczam się do osób szczególnie beztroskich.
13. Intrygują mnie formy, które odkrywam w sztuce i naturze.
14. Niektórzy ludzie uważają, że jestem samolubny(a) i egoistyczny(a).
15. Jestem niezbyt systematyczny(a).
16. Rzadko czuję się osamotniony(a) lub przygnębiony(a).
17. Uwielbiam rozmawiać z ludźmi.
18. Uważam, że pozwalanie uczniom na słuchanie kontrowersyjnych poglądów, może im zamieszać w głowach i wprowadzić w błąd.
19. Wolał(a)bym raczej współpracować z innymi, niż z nimi rywalizować.
20. Staram się sumiennie wykonywać powierzone mi zadania.
21. Często czuję się napięty(a) i zdenerwowany(a).
22. Lubię być tam, gdzie się coś dzieje.
23. Poezja działa na mnie słabo lub wcale.
24. Mam skłonności do bycia sceptycznym(ą) i cynicznym(ą) w stosunku do zamierzeń innych ludzi.
25. Mam jasno sprecyzowane cele i systematycznie pracuję, by je osiągnąć.
26. Czasami czuję się całkowicie bezwartościowy(a).
27. Zwykle wolę działać samotnie.
28. Często próbuję nowych i egzotycznych potraw.
29. Sądzę, że większość ludzi wykorzystuje innych, jeśli się im na to pozwoli.
30. Tracę mnóstwo czasu, zanim zabiorę się do pracy.
31. Rzadko czuję się przerażony(a) lub zalękniony(a).
32.Często czuję, że rozpiera mnie energia.
33. Rzadko dostrzegam nastroje lub uczucia płynące z otoczenia.
34. Większość ludzi, których znam, lubi mnie.
35. Ciężko pracuję, aby zrealizować swoje cele.
36. Często wpadam w złość z powodu w jaki mnie traktują.
37. Jestem wesoły(a) i pełen(na) werwy.
38. Sądzę, że powinniśmy odwoływać się do autorytetów religijnych przy podejmowaniu decyzji w sprawach moralności.
39. Niektórzy sądzą, że jestem zimny(a) i wyrachowany(a).
40. Kiedy się do czegoś zobowiążę, to zawsze można na mnie polegać.
41. Zbyt często, gdy sprawy idą źle, zniechęcam się i czuję się zrezygnowany(a).
42. Nie jestem pogodnym(ą) optymistą(ką).
43. Czasami, gdy czytam poezję lub oglądam dzieło sztuki, czuję „dreszczyk emocji” i falę podniecenia.
44. Jestem twardy(a) i nieustępliwy(a) w swoich postawach wobec innych.
45. Czasami nie jestem tak godny(a) zaufania i solidny(a), jak powinienem(am) być.
46. Rzadko bywam smutny(a) i przygnębiony(a).
47. Moje życie przebiega w dużym tempie.
48. Mało interesuje mnie dociekanie natury wszechświata i natury ludzkiej.
49. Z reguły staram się być wrażliwy(a) na potrzeby i uczucia innych ludzi.
50. Jestem osobą skuteczną, która zawsze kończy, co rozpoczęła.
51. Często czuję się bezradny(a) i potrzebuję kogoś, kto rozwiązałby moje problemy.
52. Jestem bardzo aktywny(a).
53. Mam duże potrzeby intelektualne
54. Jeśli kogoś nie lubię, to daję mu to odczuć.
55. Wygląda na to, że nigdy nie potrafię się zorganizować.
56. Czasami bywam tak zawstydzony(a), że chciał(a)bym się gdzieś schować.
57. Wolał(a)bym raczej iść własną drogą, niż przewodzić innym.
58. Często sprawia mi dużą satysfakcję zajmowanie się teoretycznymi rozważaniami lub abstrakcyjnymi problemami.
59. W razie potrzeby jestem skłonny(a) manipulować innymi, aby dostać to, co chcę.
60. Dążę do doskonałości we wszystkim co robię.
Wybierz przynajmniej jeden w wierszu