Wychowanie dziecka autystycznego w codziennym świetle jego życia.

Witam.

Jestem studentką III roku pedagogiki szkolnej i opiekuńczej. Przeprowadzam badania do pracy licencjackiej pt:" Wychowanie dziecka autystycznego w codziennym świetle jego życia". Celem poniższej ankiety jest uzyskanie wiekszej ilości informacji i opinii na temat autyzmu. Tym samym gwarantuję, że ankieta jest anonimowa, a uzyskany materiał wykorzystam wyłącznie w celach naukowych.

Proszę o zaznaczenie bądź wyczerpujące wpisanie w miejscu do tego przeznaczonym wydającej się dla Państwa odpowiedniej odpowiedzi.

1. Płeć i wiek osoby wypełniającej:

Pole jest wymagane

2. Płeć i wiek dziecka autystycznego:

Pole jest wymagane

3. Jaką odmianę autyzmu posiada Pani / Pana dziecko?

Pole jest wymagane

4. Czy rozwój płodowy dziecka przebiegał prawidłowo? Jeżeli NIE, proszę opisać zaistniałe komplikacje.

Pole jest wymagane

5. Jaki były pierwsze niepokojące objawy Pani / Pana dziecka? Proszę o dokładny opis.

Pole jest wymagane

6. Proszę opisać pierwsze Pani / Pana podjęte kroki w celu wyjaśnienia specyficznych zachowań dziecka.

Pole jest wymagane

7. W którym momencie życia dziecka wykryto zaburzenie autystyczne? Proszę o dokładny opis.

Pole jest wymagane

8. Czy oprócz autyzmu u Pani / Pana dziecka wykryto inne schorzenia? Jak TAK, to jakie?

Pole jest wymagane

9. Jaka była Pani / Pana reakcja na postawioną diagnozę na dziecku?

Pole jest wymagane

10. Gdzie udał / - a się Pan / Pani po porady wychowania dziecka z autyzmem i wspierające jego rodziców?

Pole jest wymagane

11. Czy Pani / Pana dziecko poddane jest terapii? Jeżeli TAK, to jakiej?

Pole jest wymagane

12. Ile czasu minęło od zastosowania danej formy terapii? Czy zauważył / -a Pani / Pan poprawę w zachowaniu i funkcjowaniu dziecka?

Pole jest wymagane

13. Czy w rodzinie wystąpiły schorzenia takie jak:

Zaznacz przynajmniej jeden

14. Czy posiada Pani / Pan inne dzieci? Jeżeli TAK, proszę opisać ich relację z ich bratem / siostrą z autyzmem.

Pole jest wymagane

15. Według Pani / Pana choroba dziecka wpłynęła na funkcjonowanie rodziny? Jeżeli Tak, proszę opisać w jaki sposób.

Pole jest wymagane

16. Czy podjął / podjęła Pan / Pani jakieś kroki w celu wyładowania swojego cierpienia związanego z chorobą swojego dziecka? Jeżeli TAK, proszę opisać jakie.

Pole jest wymagane