funkcjonowanie dzieci autystycznych w szkole

Witaj! Jestem studentką II roku II stopnia pedagogiki i opracowuję ankietę na temat: Funkcjonowanie dziecka autystycznego w instytucji szkoły. Ankieta jest skierowana do rodziców mających dziecko autystyczne w rodzinie. Badania są anonimowe a ich wynik wykorzystany będzie wyłączanie do celów naukowych. Proszę o dokładne zapoznanie się z pytaniami i szczerą odpowiedź.


Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą mi do napisania pracy magisterskiej.

1. Płeć

Zaznacz przynajmniej jeden

2. Wiek

Zaznacz przynajmniej jeden

3. Czy jest Pan/Pani aktywna zawodowo?

Zaznacz przynajmniej jeden

4. Ile dzieci jest w Pani/Pana rodzinie?

Pole jest wymagane

5. Czy szkoła chętnie akceptowała przyjęcie dziecka autystycznego

Zaznacz przynajmniej jeden

6. Czy szkoła jest/ była przygotowana na przyjęcie dziecka autystycznego?

Zaznacz przynajmniej jeden

7. Jakie według Pani/Pana ma doświadczenie szkoła w postepowaniu z dziećmi autystycznymi?

Zaznacz przynajmniej jeden

8. Czy z faktu ze Pani/Pana dziecko uczy się według specjalnego programu dostoswanego do jego potrzeb jest Pan/Pani

Zaznacz przynajmniej jeden

9. Jaka jest Pana/Pani ogólna ocena pobytu dziecka autystycznego w szkole???

Pole jest wymagane