funkcjonowanie dzieci autystycznych w szkole

Witaj! Jestem studentką II roku II stopnia pedagogiki i opracowuję ankietę na temat: Funkcjonowanie dziecka autystycznego w instytucji szkoły. Ankieta jest skierowana do rodziców mających dziecko autystyczne w rodzinie. Badania są anonimowe a ich wynik wykorzystany będzie wyłączanie do celów naukowych. Proszę o dokładne zapoznanie się z pytaniami i szczerą odpowiedź. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą mi do napisania pracy magisterskiej.

Pytanie 1
Płeć

Pytanie 2
Wiek

Pytanie 3
Czy jest Pan/Pani aktywna zawodowo?

Pytanie 4
Ile dzieci jest w Pani/Pana rodzinie?

Pytanie 5
Czy szkoła chętnie akceptowała przyjęcie dziecka autystycznego

Pytanie 6
Czy szkoła jest/ była przygotowana na przyjęcie dziecka autystycznego?

Pytanie 7
Jakie według Pani/Pana ma doświadczenie szkoła w postepowaniu z dziećmi autystycznymi?

Pytanie 8
Czy z faktu ze Pani/Pana dziecko uczy się według specjalnego programu dostoswanego do jego potrzeb jest Pan/Pani

Pytanie 9
Jaka jest Pana/Pani ogólna ocena pobytu dziecka autystycznego w szkole???

 

Ankieta stworzona z dużą łatwością na interankiety.pl