Ankieta NPS - Net Promoter Score®

Poznaj swoich klientów dzięki jednemu prostemu pytaniu

Badanie NPS - przykład
Ankieta NPS - mobilny przykład

Dowiedz się kto jest promotorem, a kto destruktorem Twojego produktu

Ankieta składająca się z jednego prostego pytania, które pozwala otrzymać dużo informacji na temat Twoich klientów. Pytanie NPS brzmi przykładowo:

Czy polecił(a)byś nasze usługi swoim znajomym?

Odpowiedź jest skalą od 0 - 10. Gdzie 0 oznacza „Zdecydowanie nie poleciłbym” zaś 10 - „Zdecydowanie poleciłbym”.

Net Promoter Score (NPS) został zaproponowany przez Fred’a Reicheld’a, autora książki „Ultimate Question” i rozpowszechnione przez SatMetrix. NPS przewiduje prawdopodobieństwo powrotu lub dalszego polecenia produktu lub usługi. Ankieta NPS nie zastępuje badań satysfakcji klientów lecz daje wartościowy wskaźnik przy rozwoju firmy.

Wskaźnik NPS dzieli klientów na 3 grupy: „Promotorzy”, „Destruktorzy” i „Obojętni”. Istotna jest jak najwyższa liczba Promotorów oraz skuteczna eliminacja Destruktorów.

Jak obliczamy wskaźnik NPS

Metodologia NPS (Net Promoter Score) polega na zadaniu klientowi pytania o prawdopodobieństwo ponownego zakupu, polecenia produktu lub usługi swoim znajomym. Osoby, które odpowiedziały w skali od 0-6 przyporządkowuje się do grupy Destruktorów, zaznaczający odpowiedzi 7-8 oznaczani są jako Obojętni, zaś zaznaczający odpowiedzi 9-10 to Promotorzy.

Wskaźnik NPS definicja grup: Promotorzy, Destruktorzy i Obojętni

Wskaźnik NPS jest wyliczany poprzez odjęcie procentu Promotorów od Destruktorów. NPS jest równy procentowej różnicy pomiędzy Destruktorami a Promotorami. Wskaźnik NPS może przyjmować wartości od -100 do 100. Wynik dodatni uważany jest za wynik dobry, zaś wynik powyżej 50 jest uważany za wynik bardzo dobry.

W serwisie interankiety współczynnik NPS jest wyliczany automatycznie w czasie rzeczywistym, więc nie musisz martwić się o wyliczanie go ręcznie.

Wyniki ankiety NPS - Net Promoter Score

Grafika powyżej prezentuje przykładowy wynik ankiety NPS dla 100 odpowiedzi, gdzie Promotorzy to 65%, Obojętni 23%, zaś Destruktorzy 12%. Wynik to różnica pomiędzy Destruktorami a Promotorami czyli 53.

Rady odnośnie stosowania ankiet NPS

’’interankiety idealnie wspierają nasze procesy rekrutacyjne oraz komunikację wewnątrz firmy.’’
Red Bull
Alicja Zborowska
Administration Specialist, Red Bull Polska
Danone

Całkowicie zautomatyzowaliśmy przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta

Bayer

Ankiety rekrutacyjne skróciły proces rekrutacji o 40%

Leroy Merlin

Ciągła ankietyzacja stale pomaga zwiększać jakość naszych usług

Stwórz własną ankietę NPS

Stwórz ankietę za darmo
Pakiet bezpłatny. Bez zobowiązań.