Wstęp do ankiety – zyskaj więcej odpowiedzi

wstęp do ankiety

Przykładowy wstęp do ankiety

Największym problemem w realizacji badań ankietowych jest zapewnienie właściwej liczby wypełnień przez wybraną grupę respondentów. Ankietę możesz stworzyć i udostępnić w kilka minut wykorzystując nasze proste w obsłudze narzędzie do tworzenia ankiet online, ale przekonanie ludzi do jej wypełnienia jest niekiedy bardzo trudne. Powoduje to, że takie elementy jak wstęp do ankiety mogą mieć istotny wpływ na powodzenie badania.

Czytaj więcej

Metryczka w ankiecie

metryczka w ankiecie

Przykładowa metryczka w ankiecie

Tworząc ankietę bardzo często umieszcza się w niej pytania dotyczące cech społeczno-demograficznych osoby wypełniającej. Są to pytania o płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, zawód lub stan cywilny. Do takiej sekcji pytań odnosimy się jako metryczka w ankiecie. Ma ona na celu poznanie respondenta, aby lepiej zrozumieć zebrane w ankiecie odpowiedzi.

Czytaj więcej