Kwestionariusz wywiadu i ankiety – wzór

Kwestionariusz ankiety - przykład
Kwestionariusz wywiadu ankiety – przykład

Kwestionariusz to jedno z podstawowych narzędzi badawczych w naukach społecznych. Potocznie nazywa się tak formularz, który służy do zbierania informacji od określonej osoby na dany temat. Kwestionariusz zawiera określony zestaw pytań przedstawiony w formie elektronicznej lub na papierze.

W ostatnim czasie dużą popularność zyskały kwestionariusze online. Mają bardzo dużo zalet względem wersji papierowej. Tworzenie takiego kwestionariusza jest dużo szybsze. Zbieranie odpowiedzi jest jeszcze prostsze i wymaga tylko udostępnienia linku do kwestionariusza. Zebrane dane są dostępne w czasie rzeczywistym. Zawsze też można wydrukować taki kwestionariusz jeżeli jest tak potrzeba.

Określenie kwestionariusz odnosi się w praktyce do formularza lub ankiety.  Tak czy inaczej nazwa oznacza osobowe zbieranie informacji. Wyróżniamy dwa typy kwestionariusza w zależności od tego, kto uzupełnia zbierane dane:

  • kwestionariusze ankiety – osoba badana uzupełnia formularz,
  • kwestionariusze wywiadu – ankieter uzupełnia formularz.

Kwestionariusz ankiety

Najpopularniejszy typ kwestionariusza nazywany potocznie formularzem ankiety, który jest wypełniany samodzielnie przez respondenta (CAWI – Computer Assisted Web Interviews). Klasycznie odnoszono się do formularza papierowego, jednak dziś zdominowanego przez formularze online dostępne na komputerach, tabletach i telefonach. 

Kwestionariusze ankiety są szeroko stosowane w badaniach społecznych i rynkowych. Wraz z rozwojem technologicznym oraz rozwojem świadomości satysfakcji klienta, kwestionariusze ankietowe są aktualnie stosowane w prawie w każdym biznesie. Możliwość poznania opinii klienta na temat produktu lub usługi pozwala lepiej prowadzić biznes. W takim kwestionariuszu respondentowi mogą być zadawane pytania o opinie lub ocenę określonego tematu. Właściwie przeprowadzone badania ankietowe pozwalają biznesom podejmować lepsze decyzje i eliminować błędy.

Kwestionariusz osobowy

Szczególnie popularnym typem ankiety jest kwestionariusz osobowy, stosowany w procesie zatrudnienia pracownika. Osoba mająca objąć stanowisko, do umowy wypełnia ankietę osobową, ten formularz jest częścią akt osobowych pracownika przechowywanych w firmie.

W takim formularzu podaje się informacje osobowe, dane zamieszkania, numery dokumentów tożsamości, numery kontaktowe, dane osoby kontaktowej w przypadku braku kontaktu z pracownikiem, dane bankowe do wypłaty wynagrodzenia.

Taka ankieta może zbierać dużo informacji. W przypadku małego przedsiębiorstwa, które zatrudnia osobę dość rzadko papierowa wersja jest zdecydowanie wystarczalna. Jednak większe firmy, które prowadzą stałą rekrutacje mogę usprawnić takie proces za pomocą kwestionariusza osobowego online. Pracownik może taki formularz wypełnić szybciej.

Kwestionariusz wywiadu

Kwestionariusz wywiadu jest wypełniany przez ankietera, który zadaje pytania respondentowi w wywiadzie bezpośrednim lub telefonicznym (CATI – Computer Aided Telephone Interviews). Niezwykle ważną osobą w tym rodzaju badania jest ankieter. Od jego zaangażowania, umiejętności i dokładności zależy wartość otrzymanych danych. 

W porównaniu do kwestionariusza ankiety, kwestionariusz wywiadu znajduje zastosowanie w badaniach gdzie potrzeba kontroli nad odpowiedziami na poszczególne pytania. Bardzo często taką metodę używa się w badaniach psychologicznych, psychiatrycznych lub medycznych.

Wzór kwestionariusza

Ogólna budowa formularza jest dowolna i w zależności od zastosowania może przyjmować różne formy. Zazwyczaj w ankiecie możemy wyróżnić 3 części:

  • Wstęp – umieszcza się w nim tytuł badania, informację na temat ośrodka prowadzącego badanie, cel badania i przybliżony czas wypełnienia,
  • Pytania – pytania dotyczące samego badania, mogą być podzielone na sekcje dla poprawy czytelności,
  • Metryczka – pytania identyfikujące statystycznie respondenta, np. płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny – te dane pozwalają potem skorelować wyniki z opiniami na dany temat.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na sukces przeprowadzenia badania za pomocą kwestionariusza jest zadbanie o jak najkrótszy czas wypełnienia ankiety. Nie powinien on przekraczać 10 minut, ale najlepiej jak by nie przekraczał 5 minut. W zależności od rodzaju formularza właściwy czas będzie różny, ale zawsze trzeba pamiętać o tym, że przy dłuższych formularzach respondent będzie już chciał jak najszybciej dokończyć wypełnianie. W takiej sytuacji może on porzucić formularz lub dokończyć jak najszybciej, nie czytając do końca pytań.

Niezastąpioną metodą weryfikacji jakości kwestionariusza jest przetestowanie go na sobie i na kimś znajomym. W takim krótkim teście może okazać się, że niektóre pytania nie są do końca zrozumiałe. Sprawdzając tak formularz przed badaniem, zabezpieczymy się przed okolicznością powtarzania badania.

Stwórz swój własny kwestionariusz. Zachęcam do bezpłatnego przetestowania naszego narzędzia.

Zacznij zbierać odpowiedzi

Stwórz dowolny formularz i przeprowadź ankietę, badanie, test, quiz lub po prostu zbierz dane

Załóż darmowe konto
Pakiet bezpłatny. Bez zobowiązań.