Diagnoza Lokalnych zagrożeń i problemów społecznych dla dorosłych mieszkańców, Gmina Lubrza 2022