Ankieta badawcza dotycząca potrzeb rozwojowych mikroprzedsiębiorstw w Dzielnicy Krakowa – Nowej Hucie