Ankieta dla mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry”