Ocena organizacji zawodów w KJ Facimiech sierpień-wrzesień 2015