Badanie Ewaluacja postępów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”