Ankieta ewaluacyjna dla nauczycieli dotycząca szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego