Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących - ankieta dla uczniów.