Ankieta badania satysfakcji osób korzystających z usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie Sp. z o.o. Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym w Nowym Czarnowie