1/6

Ocena samopoczucia pacjentów stosujących wentylację mechaniczną w warunkach domowych – badanie pilotażowe