Ankieta realizowana w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017 - 2023