AANKIETA OCENIAJĄCA FUNKCJONOWANIE CZ-T LGD ORAZ REALIZACJI LSR W LATACH 2014 - 2020