Badanie realizowane w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017 - 2023