STYCZEŃ 2020: Zapisy na treningi grupowe: nastolatki