1/2

Czy mierzysz się z problemami za rozwiązanie których jesteś gotowa/gotów nawet zapłacić?