Badanie realizowane w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Skąpe na lata 2017 - 2023