Konsultacje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji dla zakresu: podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej