Ankieta do rodziców uczniów dotycząca szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego - wrzesień 2018