Ankieta dotycząca stanu wiedzy społeczności lokalnej gminy Dukla na temat zjawiska przemocy domowej. Przemoc jest zjawiskiem wynikającym z działania, które charakteryzuje się tym, że: narusza prawa i dobra osobiste oraz powoduje cierpienie i ból.