Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa 2023 – aktualizacja