1/4

Ankieta dla uczniów klasy I PTI "Computer College" w Koszalinie, grudzień 2016 rok