Badanie realizowane w ramach opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023