1/18

Badanie satysfakcji wnioskodawców LGD dotyczące jakości pomocy świadczonej przez LGD w zakresie aplikowania o środki finansowe w ramach LSR.