Ankieta realizowana w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gościno