Ocena satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia udzielanego przez Lokalną Grupę Działania ,, Trzy Doliny" w realizacji założeń projektów oraz podjętych działań w drugiej połowie 2017 roku