1/18

Badanie satysfakcji wnioskodawców LGD dotyczące jakosci pomocy świadczonej przez LGD w zakresie aplikowania o środki finansowe w ramach LSR.