Możliwości polepszenia warunków panujących na niderlandzkim rynku pracy