Ankieta badania satysfakcji pacjenta W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym