Rodzice -Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka