Ankieta dla mieszkańców dotycząca Strategii Rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku