Badanie opinii mieszkańców LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej"