Konferencja informacyjno - konsultacyjna dotycząca projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty