Propozycje na nową nazwę ulicy Świerczewskiego w Boleszkowicach