KONSULTACJE SPOŁECZNE – ANKIETA GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY OŚNO LUBUSKIE NA LATA 2016-2023