Diagnoza lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy