Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2020-2030