ANKIETA - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CIEPIELÓW