Popularność sportowych form rekreacji wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku