Analiza stanu wiedzy dotycząca konsekwencji spożywania alkoholu wśród młodzieży miasta Rybnik