ZJAWISKO DOŚWIADCZANIA PRZEMOCY PRZEZ PIELĘGNIARKI RATUNKOWE PODCZAS PEŁNIENIA PRZEZ NIE OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH