Do absolwentów Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim