Opinia studentów PWSZ w Głogowie na temat realizacji praktyk zawodowych