Ankieta diagnozująca problemy społeczne w gminie Polanka Wielka